Legendary Portraits

Ben jij een gepassioneerde hardloper die de uitdaging van een ultratrailrace aangaat? Sta je op het punt om je grenzen te verleggen en jezelf tot het uiterste te drijven, voor de eerste of zoveelste keer? Sta je binnenkort aan de start van de Legends Trail, die je maar liefst langsheen 250(+) km vol adembenemende landschappen voert?

Dan nodig ik je uit om deel uit te maken van mijn unieke “LEGENDARY PORTRAITS” fotografieproject!

Wat houdt dit fotografieproject juist in?

Voorafgaand aan de race wil ik een individueel portret maken, op een bijzondere manier: rauw, authentiek en vol energie. Geen geposeerde glimlach, maar de ware expressie van vastberadenheid, focus en spanning.

Meteen bij aankomst aan de finish neem ik een volgend portret van jou, waarin je gezicht het verhaal vertelt van de kilometers die je hebt afgelegd en het vermoeiende avontuur dat je hebt beleefd.

Waarom zou ik als ultraloper meedoen?

Je wordt onderdeel van een inspirerend fotografieproject dat een visueel eerbetoon is aan het epische doorzettingsvermogen van ultralopers.

Bovendien krijg je als dank een gratis digitaal beeld waarbij al je inspanningen en emoties
worden gecapteerd in een uniek ‘voor en na’ portret. Een blijvende herinnering aan jouw
prestatie die je kan delen met je vrienden, familie en medelopers.

Count me in, wat moet ik doen?

Ofwel schrijf je je ter plaatse in na je race registratie voor de Legends Trail. Mijn studio staat voor jou opgesteld vanaf vrijdag 23 februari ’s middags, op dezelfde locatie van het hoofdkwartier in Bernardfagne, Allée de Bernardfagne 7, 4190 FERRIERES.

Ofwel stuur je me een mailtje op hallo@carolinedupontphotography.com en dan bezorg ik je de verdere info.

Wat als ik onderweg moet uitstappen?

Mocht je onderweg moeten stoppen voor welke reden dan ook, je blijft een legendarische trailheld! Als je je hebt ingeschreven krijg je sowieso je startportret. Sowieso wil ik zoveel mogelijk ‘voor en na’ portretten maken, dus ook van degenen die de finish (net) niet halen.

Gezien de afstanden en de moeilijk in te schatten timings kan ik niets garanderen, maar je mag mij altijd proberen op te roepen naar je laatste checkpoint via de organisatie.

Waarom doe jij dit als fotograaf?

Ik ben voltijds freelance (bedrijfs)fotograaf met een passie voor sportfotografie. Want sport is emotie en fotografie is dat ook.
En wat is er krachtiger dan een maanden- of zelfs jarenlange periode van inzettingsvermogen, tegenslagen en overwinningen, vastberadenheid en focus te vereeuwigen in een uniek beeld?

Jullie hebben me mogelijks al gezien tijdens een van de vorige wedstrijden van de Legends organisatie, waar ik jullie onderweg heb gefotografeerd, maar nu wil ik dat stukje verder gaan. En wie weet zullen jullie portretten misschien ooit schitteren in een fotoboek dat het verhaal vertelt van unieke traillopers.

Laat je gezicht spreken, laat je emoties zien. Doe mee aan dit fotografieavontuur en wordt onderdeel van de Legendary Portraits!

Are you a passionate runner who takes on the challenge of an ultra-trail race? Are you about to push your limits for the first or umpteenth time? Will you soon be at the start of the Legends Trail, which takes you along no less than 250(+) km full of breathtaking landscapes?

Then I invite you to be part of my unique “LEGENDARY PORTRAITS” photography project!

What exactly does this photography project entail?

Before the race I want to make an individual portrait, in a special way: raw, authentic and full of energy. Not a posed smile, but the true expression of determination, focus and excitement.

Immediately upon arrival at the finish line, I will take another portrait of you, in which your face tells the story of the kilometers you have traveled and the exhausting adventure you have experienced.

Why should I participate as an ultrarunner?

You’ll become part of an inspiring photography project that pays visual tribute to the epic perseverance of ultrarunners.

In addition, as a thank you, you will receive a free digital image in which all your efforts and emotions are captured in a unique ‘before and after’ portrait. A lasting memory of your achievement that you can share with your friends, family and fellow runners.

Count me in, what should I do?

Or you can register on site after your race registration for the Legends Trail. My studio is set up for you on Friday February 23, at the same location of the headquarters in Bernardfagne, Allée de Bernardfagne 7, 4190 FERRIERES.

Or send me an email at hallo@carolinedupontphotography.com and I will send you further information.

What if I don’t get to the finish?

If you have to stop along the way for any reason, you remain a legendary ultra-trail hero! If you have registered, you will always receive your starting portrait. In any case, I want to make as many ‘before and after’ portraits as possible, including those who do not (just) reach the finish line.

Given the distances and the difficult to estimate timings, I cannot guarantee anything, but you can always try to call me to your last checkpoint via the organization.

Why do you do this as a photographer?

I am a full-time freelance (corporate) photographer with a passion for sports photography. Because sport is emotion and so is photography. And what could be more powerful than immortalizing a period of months or even years of effort, setbacks and victories, determination and focus in a unique image?

You may have already seen me during one of the previous competitions of the Legends organization, where I photographed you along the way, but now I want to go a little further.
And who knows, maybe one day your portraits will star in a photo book that tells the story of
unique trail runners.

Let your face speak, show your emotions. Join this photography adventure and become part
of the Legendary Portraits!